TimBalansen

Timbalansen - management stöd

Timbalansen är ett management system som sparar tid och pengar i er organisation. Med Timbalansen i er organisation får ni ett användarvänligt system för att optimera er verksamhet.

Med Timbalansen får den ansvarige ett fungerande och effektivt verktyg att hålla budget. Ett unikt management systemet för att motverka ekonomiska underskott och balansera personalkostnad mot satt budget.

När man använder Timbalansen stärker man även internkontrollen. Det blir lättare att leda en organisation där det krävs att man har schemaläggning av personal. Det blir tydligt för alla, både den ansvarige och medarbetarna att veta vem som gör vad och när det görs, på så sätt utnyttjas personalresurserna mer optimalt. Timbalansen är uppbyggt för att minimera risken för felkällor, fel attest eller dokumentationsordning.

Genom daglig möjlighet till uppföljning får arbetsledaren kontinuerlig uppdatering av måluppfyllelse kontra budget. Detta ger organisationen styrka att ta beslut och snabb kunna reagera vid ändrade behov.

Timbalansen är ett användarvänligt management som ger en snabb ROI genom kontroll av personalkostnader och mer tid och energi att fokusera på uppdraget och kvalitetsutveckling.


btmb

       © 2013 Logx AB - Vattenverksvägen 44 - 212 21 Malmö