BoLogik logo

Expertsystem för vård och omsorg

BoLogik skapar kontroll, hanterbarhet och spårbarhet i verksamheten.

BoLogik är ett expertsystem för vård och omsorg.  BoLogik skapar kontroll och spårbarhet i verksamheter, ett användarvänligt expertsystem vilket ger möjlighet att snabbt reagera på ändrade behov inom organisationen och gör din personal produktivare.


När man använder BoLogik får man en stark internkontroll, man kan på ett enkelt sätt följa planering, dokumentation och socialredovisning. Med BoLogik som verktyg kan man även enkelt följa upp genomförda insatser och uppgifter.


Information kan delas mellan medarbetare vilket effektiviserar arbetsflödet i hela organisationen. Genom sin transparanta uppbyggnad minskar BoLogik  risken för till exempel felkällor vid bokningar, fakturering och tidsredovisning.


BoLogik bidrar till kostnadseffektiva organisationer med verktyg för att hantera bokningar, resurser, tidrapportering och planeringsverktyg. BoLogik är det enda Expertsystem med ett dokumentationssystem, vilket kopplar ihop insatser med resultat, ett unikt kvalitetssystem.

BoLogik är helt webbaserat, användarvänligt  och säkert Expertsystem för er som vill fokusera på er kärnverksamhet!


btmb

       © 2013 Logx AB - Vattenverksvägen 44 - 212 21 Malmö