Om oss

Logx  är en strategisk helhetsleverantör inom IT och erbjuder tjänster inom management, expersystem, säljsystem och systemutveckling.
Vi erbjuder våra kunder hållbara lösningar som bygger erfarenhet och kunskap inom IT och organisation, en kombination som skapar det resultat våra kunder vill uppnå.

Logx produkter är alltid kostnadseffektiva webbaserade system.
Vi vänder oss till företag, statliga och kommunala  verksamheter som har behov att effektivisera och optimera sina verksamheter med
användarvänliga och säkra IT system.

 

 


btmb

       © 2013 Logx AB - Vattenverksvägen 44 - 212 21 Malmö